Služby pre dospelých

  • Zmenil sa Váš život pod tlakom náročnej životnej situácie?
  • Zmenil sa Váš život vplyvom diagnostikovaného duševného ochorenia?
  • Žijete v strese, ktorý sa odráža na Vašom duševnom alebo fyzickom zdraví?
  • Prežívate partnerské, rodinné, vzťahové  alebo pracovné konflikty?
  • Zažívate pocit nenaplnenia a straty zmyslu života?

Ponúkam Vám:

  • Psychologickú diagnostiku osobnosti, kognitívnych funkcií, špecifických schopností, emocionality.
  • Komplexnú psychoterapeutickú liečbu depresií, porúch prijmu potravy, obezity,  psychosomatických ťažkostí, špecifických fóbií (sociálna fóbia, agorafóbia a iné), závislostí, úzkostných porúch (generalizovaná úzkostná  porucha, panická porucha,  obsedantno-kompolzívna porucha) a iné.
  • Psychoedukačné programy zamerané na nácvik relaxácie , zvládanie stresu a osobnostný rozvoj.

 

Kontakt

PhDr. Martina Bačová klinický psychológ a psychoterapeut

Rustaveliho 10A
(vchod vedľa Racafe)
Bratislava - Rača
831 07
0907 93 93 92 martinabacova@psychologickesluzby.sk